terça-feira, 17 de abril de 2012

SerenataSom di longi na lua cheia
luluxa ta sunha na enclavi
corda ta acaricia-l na mansu mansu
na petu lebi ki ta po-m ta sunha
suspira lebi pa fase-m lembra txel tempu  
ah! ki sodadi di mininensia nhor dés… béee…
ah nha membra, si pantera staba bibu, serenata era mas sabi
odja musica ta bisti bunitu ta sai ta corri…
música na ceu
odja strelas ta pista ku veu
diaxi-nho! Si calhar é prenunsio di kasamentu
Ayam. É midjor nu sumara propi
Dexa Sucuru fitxa
Ti Lua soma
Cu bioco e surriso
Talentu di conquista
Soma cu  acordi na tempu
Bocas sumara
Sai morna
Morna morninha pa namora
Djom Mendi cu viola na petu
Zebedeu cu música na boca
Luluxa ta spreta na janela
Nha Curason ta cundum cudum
Teson di vida
Paixon di mininencia
Voz di curason
Odju fitcha pa um beju
Bentu leba deseju pa bó, Luluxa 
xinti voz na curaçon
 odju ta fitxa
Silêncio toma conta lugal

0 comentários:

Enviar um comentário